Mora, 21 september 2017

Utökade restriktioner kring användande av miljöfarligt krom

Krom används till vardags i en mängd tillämpningar för att öka den estetiska upplevelsen genom dekorativ förkromning eller få tekniska fördelar vid hård förkromning. Hexavalent krom, eller sexvärt krom som den ofta kallas, har väldigt lämpliga egenskaper för förkromning, men är även känt för att vara en hälso- och miljörisk. Ett beslut från EU som trädde i kraft den 21 september 2017 bidrar till att användning av hälsofarligt krom ska fasas ut. Enligt beslutet måste aktörer i Europa, och de som exporterar till Europa, ha tillstånd för sitt användande av sexvärt krom. Det här gäller dels dekorativ förkromning, och förstärkta restriktioner för användning vid hårdkromning.

Användning av krom har historiskt till stor del handlat om att erhålla snyggare finish av en yta eller minska friktion som orsakar förslitning, och inte minst för att motstå korrosion. Det har länge varit känt att sexvärt krom kan orsaka cancer. Under åren har det kommit allt ökande krav på användning av sexvärt krom, tidigt kom det krav för textilier och elektronik.

Marknaden för förkromning omsätter hundratals miljarder kronor. Det är utmanande att hitta alternativ som kan erbjuda liknande kombination av ytfinish och tekniska egenskaper. Trevärt krom har inte lika goda egenskaper som sexvärt krom för att kombinera ytfinish, hårdhet, slitstyrka och korrosionsmotstånd som är särskilt viktigt för hård förkromning. EU anser nu att trevärt krom helt kan ersätta sexvärt krom för dekorativ förkromning.

I framtiden kommer hälsofarligt krom att helt fasas ut när det finns produkter och material som har liknande eller bättre egenskaper än förkromade ytor. Detta tar tid eftersom testdata och långtidstester förlänger utvecklingstider för alternativ, och inte minst även för att samtidigt tillgodose miljö- och hälsoaspekterna.

I och med EU:s beslut blir TiSurf ett aktuellt exempel för att visa upp ledande svensk teknik på allt från rymd och racing till mer vardagsnära tillämpningar. TiSurf är tre gånger hårdare än krom, mer motståndskraftig mot förslitningar, och har långt lägre friktion. Det betyder att SentinaBay har ett totalkoncept för att ersätta krom helt och hållet, även inom hård förkromning. Arbetet med materialet handlar nu om att skräddarsy egenskaper för utvalda tillämpningsområden, och studera långsiktig användning inom dessa områden tillsammans med kunder.

Mer information

Kontakt:

Peter Östlund, VD, SentinaBay, tel. +46-70-302 84 59, mail: peter@newsotech.com
Håkan Alfon, Investment Manager, Almi Invest, tel. +46-70-658 83 13, mail: hakan.alfon@almi.se


Bilaga

Högerklicka på länken och välj "Spara mål som.." för att spara bilagan.

Drop us a line


Address

Office: Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Mail: SentinaBay AB, c/o NewSoTech,
Box 256, SE792 24 Mora

Invoice: SentinaBay AB, c/o NewSoTech,
Box 256, SE792 24 Mora


Phone

+46 250 141 00